Middachten: “In deze tijd ga je natuurlijk niet bouwen”

Megastal. Foto: Martin Slijper

– Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap protesteert al jaren tegen de komst van een megastal in Ellecom. Maar de vraag is, is er wel plek voor een megastal, kan dat wel vanwege het stikstof beleid. Hoe bekijkt de politiek het en wat vindt Landgoed Middachten daarvan?

Rentmeester Middachten Age Fennema: “In 2017 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeente Rheden. Sinds die tijd is er niks veranderd. Er is nu geen voornemen om te gaan bouwen. En er is ook geen bouwvergunning aangevraagd door Landgoed Middachten.”

Landgoed Middachten wil eerst duidelijkheid over wat het landelijke stikstofbeleid betekent in Ellecom, want dat is nu nog heel onduidelijk. En hoe denkt de provincie Gelderland hier over?

Fennema: “In deze tijd ga je natuurlijk niet bouwen. Je wacht eerst af en daarna gaan we ons beraden.”

Tekst gaat verder onder foto.

Ellecom – Foto: Google

Schop in de grond?

In 2017 was er ook al veel protest tegen de komst van een megastal in Ellecom, maar het college van burgemeester en wethouders van Rheden zette de plannen destijds toch door. Toch kan het nog wel jaren duren voor er een schop in de grond gaat voor de beoogde stal in de Havikerwaard. Mocht Landgoed Middachten een bouwvergunning aanvragen bij de gemeente Rheden, dan hangt daar weer een bepaalde doorlooptijd aan vast. Tegen de vergunning kan namelijk ook weer protest worden aangetekend.

Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap (SBU) vindt een megastal niet passend op nog geen 100 meter van een bron bosje, vlak bij de Veluwe en Natura 2000-gebied. SBU heeft samen met stichting Mobilization for the Environment (MOB) bij de provincie Gelderland gevraagd om de Natuurbeschermingswet (Nbw) vergunning uit 2015 in te trekken maar de provincie lijkt daar nog geen interesse in te hebben.

De pachter

De megastal moet komen aan de Eikestraat ongenummerd in Ellecom op het terrein van Maatschap Arends-Gaikhorst. Boer Arends, de pachter van het landgoed van de 125 hectare grond, wacht op de toestemming om te gaan bouwen. Arends wilde zelf niet reageren op alle commotie rondom zijn megastal. “Ik heb geen interesse”, aldus Arends.

Planschade

Mocht de gemeente Rheden zich niet kunnen vinden in de plannen van Landgoed Middachten omdat er tegenwoordig veel beter naar het stikstofbeleid wordt gekeken en de vergunning willen intrekken, dan komt er ‘planschade’, en dat kan de gemeente Rheden veel geld kosten.

Raadsvergadering

Thomas Eskes van GPR Burgerbelangen zal dinsdagavond 28 februari tijdens de raadsvergadering een motie indienen die uitspreekt dat het onwenselijk is om nu een megastal te bouwen. (Zie: Update)

Zie ook: Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap vraagt politiek om raad
Zie ook: SP Rheden blij met blijvend verzet Ellecommers tegen megastal
Zie ook:
De megastal in Ellecom is nog steeds niet van de baan
Zie ook:
Megastal bij Ellecom komt er definitief (2017)
Zie ook:
Informatieavond over megastal bij Ellecom; ruim 1000 handtekeningen van tegenstanders (2017)

Megastal – Foto: Martin Slijper