Buurtbewoners Lentsesteeg voeren actie, spooroverweg mag niet dicht

Buurtbewoners Lentsesteeg voeren actie

– Bewoners uit de buurt van de Lentsesteeg zijn er helemaal klaar mee. Binnen enkele weken moet namelijk de spoorwegovergang tussen de Brinkweg en de Lentsesteeg sluiten. Ze zijn het niet eens met het besluit van het college van de gemeente Rheden en ze voelen zich niet gehoord.

Aan de Lentsesteeg in Worth-Rheden staat momenteel een grote kraam waar mensen hun mening achter kunnen laten. Dit kan door een handtekening te zetten of een mail te sturen aan Gemeente @ Rheden.nl. Daarnaast hangen overal in de buurt spandoeken en borden om mensen te informeren.

Oplossingen

De gemeente Rheden en Prorail willen graag een tunneltje bij de spoorwegovergang. Er is inmiddels al duidelijk hoe de onderdoorgang eruit komt te zien. Prorail heeft al een concept van het tunneltje klaar, zo is te lezen in een brief van Prorail aan de gemeente.

Maar naast een tunnel zijn er ook nog andere opties. Op dit moment staan er twee kleine hekjes aan beide kanten van het spoor. Wanneer dat drie hekjes worden moeten fietsers wel verplicht afstappen en lopend over het spoor. Ook zou er een bewaakte spoorwegovergang kunnen komen. Bewoners willen hier graag serieus over praten met Rheden en Prorail.

Overigens zijn niet alle buurtbewoners het met elkaar eens. Er zijn ook mensen die zeggen. Mocht een tunnel niet mogelijk zijn, dan mag de overweg ook wel dicht.

Buurtbewoners Lentsesteeg voeren actie – Foto: Martin Slijper

Zie ook: Onbeveiligde spooroverweg Lentsesteeg in Rheden dicht?

Volgens de gemeente zou er overleg zijn geweest met de buurtbewoners in Worth-Rheden. Maar dat klopt niet. Het laatste overleg was waarschijnlijk in 2015. Diverse bewoners zeggen dat er de afgelopen maanden met niemand overleg is geweest van de gemeente of met Prorail. Wel is er afgelopen week een buurtoverleg geweest waarbij wethouder Gea Hofstede van de PvdA ook aanwezig was.

Meerdere zienswijzen

Inmiddels is duidelijk dat meerdere bewoners een zienswijze gaan indienen. Maar of ze nu worden ingediend of niet, de spoorwegovergang moet dicht. Dit heeft allemaal te maken met het extra geld dat beschikbaar komt. Dat komt alleen beschikbaar als de overgang voor 31 december 2023 gesloten wordt. Daarnaast wil Prorail ook geen onbewaakte overgangen meer en de gemeente gaat daarin mee.

Opmerkelijk hieraan is het volgende. Mocht de tunnel niet doorgaan om wat voor reden dan ook, dan gaat de spoorwegovergang weer open, maar pas eind 2027. Buurtbewoners moeten in dat geval dus ruim 4 jaar lang 2 kilometer omlopen. Maar buurtbewoners denken daar anders over. “Mocht de overweg dicht gaan, dan zal die waarschijnlijk nooit meer open gaan.”

Buurtbewoners Lentsesteeg voeren actie – Foto: Martin Slijper

Vluchtelingen

“De gemeente en Prorail zoeken een reden dat er een tunnel moet komen. Die hebben ze gevonden met het jongetje wat zelf niet goed heeft opgelet.” Dat is volgens een buurtbewoner geen reden om hier meteen een tunnel te bouwen. Verder zegt hij: “Dit kan toch niet waar zijn. Er zijn in 40 jaar slechts drie bijna incidenten geweest, waar praten we over. Ik denk dat het versneld sluiten te maken met de komst van de vluchtelingen.”

Met de vluchtelingen bedoelt de buurtbewoner de mensen uit Oekraïne die nu in Hotel de Roskam wonen. Daar worden 250 mensen gehuisvest.

Buurtbewoners Lentsesteeg voeren actie – Foto: Martin Slijper