Komt er een warmtenet in Laag-Soeren?

Laag-Soeren. Foto: Google Maps

– Gemeente Rheden heeft samen met Brummen, Apeldoorn en woningcorporatie Veluwonen, Firan en de papierindustrie in Eerbeek en Loenen een intentieverklaring ondertekend. Samen willen ze onderzoeken of de warmte uit de papierfabrieken in Eerbeek en Loenen en de waterzuivering in Eerbeek ingezet kan worden voor het warmtenet.

De intentieverklaring voor een warmtenet is het startpunt om gezamenlijk de mogelijkheden van een warmtenet verder te onderzoeken.

De plannen voor het warmtenet richten zich op de kernen Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren, maar ook de gebieden daaromheen worden niet uitgesloten. De intentieverklaring wordt door tien partijen ondertekend.