Buurtbewoners starten petitie, gezonde oude beuk moet blijven

Joodse begraafplaats Dieren. Foto: Studio Rheden

– Steeds meer mensen ondersteunen de petitie van buurtbewoners van de joodse begraafplaats aan de Bernard Zweerslaan in Dieren. Ze vinden dat de gezonde oude beuk moet blijven bestaan. Buurtbewoners schatten in dat de dikke boom ruim 150 jaar oud is.

De gemeente heeft onlangs een kapvergunning verleend voor de boom. Deze staat niet alleen op de begraafplaats maar ook voor een groot gedeelte op gemeentegrond.

Dierenaren zijn niet blij dat de boom moet verdwijnen en begrijpen er niets van. Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), dat de begraafplaats beheert, wil de boom weg hebben. Na een bezwarentermijn van 6 weken na aanvraag van de vergunning mag de boom na 27 april pas gekapt worden. Maar alleen als er geen bezwaren zijn.

Willem Heesen, raadslid van de PvdA, heeft ook al vragen gesteld aan de wethouder en deze verzocht om de omgevingsvergunning op te schorten tot de bezwaarschriften zijn behandeld.

Het bestuur van de oude in verval geraakte joodse begraafplaats NIK wil de boom het liefst zo snel mogelijk kappen. Naast het kappen van de boom wil NIK ook het toegangshek herstellen, een nieuwe omheining plaatsen en diverse gebroken stenen herstellen.

Teken hier de petitie

Joodse begraafplaats Dieren – Foto: Studio Rheden

Zie ook: Kappen rode beuk voorkomen door demonstratief voor de boom te gaan zitten.
Zie ook:
Oude rode beuk op Joodse begraafplaats wordt deze maand nog gekapt.
Zie ook:
Dierenaren niet blij met kappen oude rode beuk op Joodse begraafplaats.