Veel meer amfibieëntrek in Rozendaal

Paddentrek. Foto: Martin Slijper

– Ruim twintig vrijwilligers hebben afgelopen voorjaar zo’n 1.500 amfibieën in Rozendaal overgezet bij het passeren van de Beekhuizenseweg. Het aantal overgezette dieren was veel groter dan de afgelopen jaren toen een absoluut dieptepunt werd bereikt.

De amfibieën trekken van de plek waar ze overwinteren naar een plaats waar ze met elkaar kunnen paren. In Rozendaal zijn dat vooral de vijvers van het kasteel en de Rozendaalse beek. De paddentrek komt goed op gang als het warm en tegelijk vochtig weer is.

Kenmerkend voor de natuur is dat er van jaar tot jaar schommelingen plaatsvinden. Toen de vrijwilligers twaalf jaar geleden startten met het overzetten, was een aantal van 2.500 tot 3.000 dieren niet ongewoon. Sinds die tijd is dat aantal drastisch teruggelopen.

Paddentrek – Foto: Martin Slijper

“Hoewel we nu veel meer padden en kikkers dan afgelopen jaar hebben overgezet, zitten we nog pas op de helft van het topjaar van 12 jaar geleden”, aldus Anton Logemann die de overzetactie in Rozendaal coördineert.

Veel meer amfibieëntrek in Rozendaal – Foto: Anton Logemann