D66 verliest vertrouwen in Rosanna Huertas Mulckhuyse: Wat zijn de gevolgen?

Rosanna Huertas Mulckhuyse. Foto: Rheden

– D66 heeft half juni besloten het fractielidmaatschap met Rosanna Huertas Mulckhuyse onverwacht te beëindigen. De overige fractieleden hadden geen vertrouwen meer in haar.

Rosanna Huertas Mulckhuyse was niet op de hoogte van het besluit van D66. Studio Rheden was toen heel benieuwd naar de reactie van Rosanna, maar ze wilde zelf niet reageren richting de media.

Vertrouwensproblemen

Afgelopen dinsdag kwam Rosanna uiteindelijk toch met de onderstaande verklaring aan het begin van de raadsvergadering in het gemeentehuis van Arnhem.

Maar ook daarin vertelt ze zelf niets over de enorme vertrouwensproblemen tussen haar en D66. En daardoor blijven de kiezers nog steeds met veel vragen zitten.

Verklaring

Rosanna Huertas Mulckhuyse: “In verschillende nieuwsmedia lees ik en lezen de inwoners dat ik uit de coalitie ben gestapt en niet meer welkom zou zijn bij D66. Daarnaast spreekt de afdeling D66 Rheden in die media over een zorgvuldig proces en een onderzoek. Van dit alles is geen sprake en ik betreur het enorm dat naast de persoonlijke schade die hiermee is aangericht hierdoor ook mijn partij D66 schade oploopt.

Omdat de berichtgeving in de pers niet klopt wil ik me graag via de raad tot de kiezer richten. Het vertrouwen en het mandaat dat een kiezer mij gegeven heeft wil ik niet beschamen. Het is niet mijn intentie ze in de steek te laten. Ook niet wanneer de andere overige fractieleden hier om vragen.

Laat ik daarom duidelijk zijn, deze situatie is niet mijn keuze, evenmin ben ik deel geweest van de besluitvorming om af te splitsen en ik kies er niet voor mijn zetel in te leveren.

Ik kies er wel voor mij te blijven inzetten voor de gemeenschap vanuit waarde van D66 en mij kritisch te blijven uitspreken voor kansengelijkheid voor inclusie in de gemeente waar iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt.

Ik laat niemand vallen als het dan wat stagneert. Van mij kan de inwoner loyaliteit en betrokkenheid verwachten. Bovendien is, in de woorden van Els Borst, de politiek te belangrijk om alleen aan een man over te laten en aan de raad wil ik laten weten dat ik gewoon nog ben, binnen de coalitie en voor D66 en ik ben voor alle bereikbaar om samen te werken en aan de slag te blijven voor een mooier Rheden.

In deze raad voel ik me thuis en niet alleen. De vele steun die ik heb ontvangen, zowel binnen D66 als daarbuiten, betekent veel voor me. Na het reces wil ik de draad weer volledig oppakken met dezelfde kritische en constructieve noot die u van mij gewend bent.”

Zie ook: D66 Rheden zet raadslid aan de kant