28 bezwaarschriften zorgen ervoor dat rode beuk blijft

Joodse begraafplaats Dieren. Foto: Studio Rheden

– De voorgenomen kap van een oude rode beuk aan de rand van de Joodse begraafplaats gaat niet door. De door de gemeente verleende vergunning is door de beheerder van de begraafplaats, Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), ingetrokken. Buurtbewoners en bezwaarmakers van 28 bezwaarschriften zijn opgelucht.

De kap van de boom maakte deel uit van een grotere renovatie van de begraafplaats. Het NIK besloot tot het willen weghalen van de rode beuk onder andere omdat de takken van de beuk een gesloten ‘dak’ vormden boven de graven, hetgeen door de organisatie om religieuze redenen als niet wenselijk beschouwd werd.

28 bezwaarschriften

Na het verlenen van de vergunning werden bij de gemeente 28 bezwaarschriften ingediend binnen de wettelijke bezwaartermijn. Ook werd een online petitie 865 keer ondertekend. Mede vanwege vele onduidelijkheden omtrent de vergunningverlening en vragen in de raadszaal door PvdA zijn de gemeente Rheden, het NIK en een deel van de bezwaarmakers rond de tafel gaan zitten.

Na grondig overleg, waarbij ook de Bomenstichting als één van de bezwaarmakers aanwezig was, heeft het NIK na intern overleg besloten tot het intrekken van de vergunning. Dit is gebeurd omdat de organisatie waarde hecht aan een goede band met de omwonenden en door alle bezwaren inziet dat veel mensen het behoud van de boom belangrijk vinden. Ook speelde het advies van de Bomenstichting dat een goede snoei mogelijk was een rol bij het besluit tot het intrekken van de vergunning.

De buurtbewoners en bezwaarmakers zijn blij. “Het is prettig dat we uiteindelijk in goed overleg nu een situatie hebben waar alle partijen tevreden mee zijn.”

Ze zullen bij de gemeente erop aandringen de rode beuk op te nemen op de Lijst Bijzondere Bomen en om de snoei van de boom te laten uitvoeren door een specialist. “De onenigheid met betrekking tot de omgevingsvergunning was voor niemand prettig, maar een leuke bijkomstigheid is wel dat een aantal buurtbewoners heeft aangegeven betrokken te willen blijven bij het onderhoud van de begraafplaats. En om de goede afloop te vieren zijn we met de buurt bij elkaar gekomen voor een stoepborrel. Zo sluiten we het af en leren we elkaar nog weer beter kennen.”

Zie ook: Rode beuk op Joodse begraafplaats blijft staan dankzij massaal verzet