CvdM onderzoekt interesse in gemeentenieuws

Lokaal nieuws. Foto: Pixabay

– Het Commissariaat voor de Media heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar interesse in gemeentenieuws. En daarnaast naar het gebruik en de waardering van alle informatiebronnen die lokaal nieuws en informatie bereikbaar maken. Daaruit blijkt dat we over het algemeen zeer geïnteresseerd zijn in lokaal nieuws.

Niet eerder is het gebruik van lokale informatiebronnen in deze omvang en representatief voor alle streken in Nederland zo in kaart gebracht. Het complete rapport werd overhandigd aan Gunay Uslu, de staatssecretaris voor Cultuur en Media.

De lokale democratie is gebaat bij goed geïnformeerde burgers. De vraag is niet alleen of er voldoende lokale informatie is. De vraag is ook hoe lokale informatie de burger nu en in toekomst bereikt. Regionale en lokale omroepen werken daarom ook steeds vaker samen. Zo wordt ook het lokale nieuws vaak doorgeplaatst naar de regionale omroep. En daar is het lokale nieuws gratis.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

– Nederlanders zijn over het algemeen geïnteresseerd in lokaal nieuws. Hoe geïnteresseerder men is, hoe vaker men de berichtgeving volgt.

– De drie meest gebruikte informatiebronnen zijn huis-aan-huisbladen, regionale dagbladen en de publieke omroepen. De omroepen en de dagbladen worden het hoogst gewaardeerd. De betrouwbaarheid van deze bronnen wordt hoog ingeschat; evenals hun volledigheid en onafhankelijkheid.

– Ouderen hebben een voorkeur voor een gratis of betaalde papieren krant of een nieuwsbrief. De voorkeur van jongeren gaat uit naar digitale kanalen, met name sociale mediakanalen.