Negen religieuze gebouwen komen te vervallen in gemeente Rheden

Onze lieve Vrouwe Visitatiekerk. Foto: Martin Slijper

– De toekomst van kerkgebouwen in de gemeente Rheden staat onder druk. Mogelijk zullen 9 van de 18 gebouwen met een religieuze functie komen te vervallen, maar welke negen gebouwen dat zijn meldt Rheden niet. Dat is de uitkomst van een groot opgezet onderzoek door de gemeente.

De gemeente Rheden wilde graag weten hoe de kerkgebouwen in de gemeente voor de toekomst behouden kunnen worden. Daarom heeft de gemeente samen met kerkeigenaren de stand van zaken verkend.

Beeldbepalend, maar kerkbezoek loopt terug

Kerken zijn vaak beeldbepalend voor het aangezicht van een dorp en hebben vaak ook een belangrijke cultuurhistorische waarde. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat het kerkbezoek terugloopt en het daardoor voor kerkeigenaren steeds moeilijker wordt om hun kerkgebouw op termijn in stand te houden.

Van 18 naar 9 religieuze gebouwen?

In de gemeente zijn op dit moment achttien religieuze gebouwen in religieus gebruik. Uit het onderzoek blijkt dat dit aantal over vijftien jaar is gehalveerd naar negen gebouwen met een religieuze functie, tenzij goede nevenfuncties worden gevonden om te combineren met de kerkelijke activiteiten.

Opmerkelijk

Maar Studio Rheden keek iets verder. Ook al heeft het onderzoek het Rijk veel geld gekost. Het vertelt helemaal niet wat de inwoners echt belangrijk vinden. De uitkomst van het onderzoek zegt namelijk niet over welke negen gebouwen ze het hebben. Ze willen ook wel weten welke gebouwen vervallen.

Dat is allemaal te lezen in het onderzoek dat de gemeente Rheden heeft laten uitvoeren door adviesbureau COUP B.V. uit Delft. Het eindrapport ‘Toekomstverkenning Religieus Erfgoed Rheden’ is hier te bekijken.

Intellectueel eigendomsrecht?

Volgens het onderzoek kunnen kerkeigenaren op basis van dit onderzoek vervolgstappen zetten. In het rapport van het adviesbureau worden daarvoor diverse aanbevelingen gedaan, maar waarvan het intellectueel eigendomsrecht bij COUP B.V. ligt. Dat betekent ook dat niemand gebruik mag maken van de inhoud van dit rapport.

Religieuze gebouwen in de gemeente

De gemeente Rheden telt 25 kerkgebouwen, waarvan 24 als kerk gebouwd. De Oranjekerk in Velp was van oorsprong een gymnastieklokaal, nu is het een galerie.

Oranjekerk in Velp – Foto: Martin Slijper

Daarnaast zijn er vijf kapellen, één afzonderlijke kerktoren, één moskee, één synagoge, zeven kerkhoven en een Joodse begraafplaats.

Velp en Dieren zijn de grootste kernen in de gemeente en hier staan dan ook de meeste kerkgebouwen. Dieren heeft bovendien een vrijstaande kerktoren (De Dierense Toren), een Turkse moskee (Selimiye Moskee) en een synagoge (De Dierense Sjoel). Rheden heeft drie kerken en de andere kleinere kernen (De Steeg, Ellecom, Laag-Soeren en Spankeren) hebben allemaal één kerk en één of twee kapellen. Alle kernen, behalve Laag-Soeren, hebben een kerkhof.

Het Apostolisch Genootschap, Velp – Foto: Martin Slijper