Sluiting dierenasiel Arnhem dreigt

Sluiting dierenasiel dreigt. Foto: Omroep Gelderland

– Dierentehuis Arnhem en omstreken dreigt per 1 oktober te moeten sluiten. Het is niet langer verantwoord het asiel komend najaar en winter open te houden, schrijft het bestuur van het Dierentehuis in een brandbrief aan het college en de gemeenteraad.

Lekkages, scheuren in muren, slechte isolatie: het Dierentehuis Arnhem en omstreken is al jaren in bouwvallige staat. Nieuwbouw voor het asiel dat zwerfdieren uit negen gemeenten opvangt, is noodzakelijk. Vorig jaar luidde het bestuur al de noodklok. Ook toen dreigde sluiting, omdat nog een winter in het asiel in Velp onverantwoord zou zijn. Al jaren zijn er plannen voor nieuwbouw, maar die komen tot nu toe niet van de grond.

‘Volstrekt onverantwoord’

“Het contract met de gemeente Arnhem voor de opvang van zwerfdieren liep af op 1 juli en hebben we verlengd tot 1 oktober. Maar dan is het ook klaar voor ons. Het is -gezien de slechte bouwkundige staat- volstrekt onverantwoord om deze winter open te blijven”, aldus bestuurslid Jan Hendrik Klein Molekamp van het Dierentehuis. De offertes van aannemers en installateurs voor nieuwbouw lopen op 1 oktober af, net als de optie op huur van tijdelijke huisvesting van het asiel.

“Een contract voor de tijdelijke huisvesting kunnen wij alleen afsluiten als wij de zekerheid hebben van een definitief contract voor meerdere jaren, zodat wij weer gerechtigd zijn zwerfdieren op te halen. Wij betreuren het zeer dat wij sinds juli tot nu toe geen enkele reactie van de gemeente Arnhem hebben ontvangen.”

“Wij verzorgen het ophalen van zwerfdieren voor negen gemeenten in de regio en wij hebben begrepen dat de acht andere gemeenten met wie wij constructief overleg hebben gehad, verbaasd zijn over de opstelling van de gemeente Arnhem. Maar zonder de gemeente Arnhem als centrumgemeente is de bouw van een nieuw Dierentehuis niet mogelijk”, aldus het bestuur van het asiel.

‘Zonder nieuw asiel geen dierenopvang’

De Arnhemse VVD-raadsfractie heeft schriftelijk vragen gesteld over de gang van zaken. De gemeente heeft een wettelijke plicht zwerfdieren op te vangen. De vraag is dan ook hoe het college daar invulling aan wil gaan geven. De VVD-fractie vraagt zich verder af ‘hoe het kan dat Arnhem van voortrekker in het proces twee jaar geleden nu ineens de vertragende factor is geworden en wat het college er aan gaat doen om dit voor 1 oktober op te lossen’.

De gemeente heeft volgens het bestuur van het dierenasiel laten weten dat overleg pas na half september kan plaatsvinden. Wethouder Marco van der Wel geeft aan een dierentehuis in deze regio belangrijk te vinden en in gesprek te blijven met het dierentehuis, maar verder niet inhoudelijk te kunnen reageren zo lang de vragen van de VVD niet besproken zijn.

De nood is hoog, benadrukt het bestuur van het asiel: “Als er geen nieuw Dierentehuis wordt gebouwd, betekent dit dat zwerfdieren niet meer in onze regio kunnen worden opgevangen. Niet alleen de dieren en de inwoners van Arnhem, maar ook die in de omliggende gemeenten zijn hiervan de dupe.”