Wordt de Oranjeweg in Rheden een 30 kilometerweg?

Oranjeweg. Foto: Martin Slijper

– Het zit veel bewoners op de Oranjeweg nog niet lekker. Ze protesteren al heel lang tegen de hoge snelheid op de Oranjeweg in Rheden. De weg ligt op dit moment open omdat er een nieuwe riolering wordt geïnstalleerd. Maar na deze werkzaamheden wordt de weg ook een meter smaller en daar zijn de aanwonenden niet blij mee. Ze willen ook dat de snelheid van 50 naar 30km gaat.

Een smallere weg is nog gevaarlijker voor de fietsers. “Een vrachtwagen is twee meter vijftig breed. Als twee vrachtwagens, of een vrachtwagen en een bus elkaar passeren, nemen die vijf en een halve meter van de weg in beslag. Dat houdt in dat ze over de fietsstroken moeten, en dat er vijfenzeventig centimeter aan iedere kant, voor fietsers, scootmobielen, enzovoort overblijft“, zo schrijven actievoerders op sociaal media.

De Oranjeweg wordt geherstructureerd als een 30 km weg. De breedte wordt versmald naar een totaal breedte van 7 meter. De fietsgedeelten worden 195 cm en het gedeelte waar de auto’s over moeten wordt 310cm. Maar de snelheid blijft 50km per uur. Dit houdt in dat de fietsers minder ruimte krijgen en als twee vrachtauto’s elkaar passeren er nog maar 75 cm overblijft voor de fietser.

Weg aanleggen voor 30 km, maar je mag 50 km rijden

Initiatiefnemer Olivier Mareschal is niet blij dat de snelheid 50km blijft. “Eerst moeten er doden vallen, oor de gemeente iets gaat doen“. Daarom heeft hij al meer dan 1400 handtekeningen op papier verzameld. Deze mensen willen allemaal dat de snelheid op de Oranjeweg maximaal 30km wordt. Olivier Mareschal wil de handtekeningen officieel aanbieden aan de wethouder.

Veilig Verkeer Nederland

80% van de ongelukken binnen de bebouwde kom vindt plaats op de 50km wegen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) zegt daarover: “Een snelheid van 50 km/uur is hier onzer inziens inderdaad niet veilig.” De VVN wil daarom in gesprek met de gemeente en onderzoeken of het mogelijk is om de snelheid op de Oranjeweg te verlagen van 50km naar 30 km per uur.

Hoeveel scheelt 20 km snelheid?

Het busvervoer zou niet blij zijn met een verlaging van de maximumsnelheid. Want dat kan vertraging opleveren in de dienstregeling. Buurtbewoners onderzochten daarom hoeveel seconden het scheelde als een bus 30km rijdt in plaats van 50km. Wanneer je over de hele Oranjeweg rijdt met 30km doe je er 3.15 min over. Met 30km per uur 2.17 min. Dat scheelde slechts 58 seconden.

Over politie, ambulance en brandweer maken buurtbewoners zich geen zorgen, “die rijden altijd met harde toeters en bellen, dus die hoort en ziet iedereen“, zo vertelt een buurtbewoner.

Omdat de riolering op dit moment wordt vervangen gaat de gemeente Rheden ook de weg opnieuw aanpakken vanaf de Deka tot de spoorwegovergang. De kosten van het hele project bedragen ruim 2,2 miljoen euro. De uitvoering van het hele project zou eind 2024 klaar kunnen zijn.

Zie ook: Verkeersveiligheid Oranjeweg Rheden wordt eindelijk aangepakt