Rhedense begroting nog 2 jaar sluitend, maar daarna moeten we betalen

Euro. Foto: Pixabay

– De gemeenteraad van Rheden beslist op 7 november onder andere over de begroting van 2024. En dan wordt mede bepaald waar de gemeente de komende jaren geld aan uitgeeft.

Voor de jaren 2024 en 2025 biedt het college nog een sluitende begroting aan, dit in tegenstelling tot het gestelde perspectief in de eerder gepresenteerde Kadernota.

Maar voor de jaren vanaf 2026 hebben de vier leden van het college en de burgemeester ervoor gekozen een tekort voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit is in lijn met de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Minder geld in gemeentefonds per 2026

In 2024 wordt een positief saldo van 1,2 miljoen euro en in 2025 van 0,7 miljoen euro verwacht op een totale begroting Rheden is zo’n 120 miljoen. Echter vanaf 2026, volgens Rheden ook wel het ravijnjaar genoemd, dalen de inkomsten van de gemeente Rheden. Het Kabinet heeft namelijk besloten vanaf dat jaar minder geld in het gemeentefonds te stoppen.

Miljoenen euro’s te kort

Dat betekent voor alle gemeenten die ongeveer evenveel inwoners als de gemeente Rheden hebben, dat de inkomsten uit dat gemeentefonds jaarlijks zo’n 6 miljoen euro minder zullen zijn. Om te laten zien dat de kosten voor het uitvoeren van het huidige takenpakket van gemeenten groter zijn, heeft de VNG dus opgeroepen om geen sluitende begrotingen te maken voor de jaren vanaf 2026. Ook het college van de gemeente Rheden geeft hieraan gehoor. Voor 2026 laat zij een tekort van 6,5 miljoen euro en in 2027 zelfs van 8,1 miljoen euro zien.

2024 en 2025 wel sluitend

In tegenstelling tot het gestelde perspectief in de Kadernota kan de begroting voor de jaren 2024 en 2025 wel sluitend zijn. Daarvoor moeten wel een aantal keuzes gemaakt worden, die nooit helemaal zonder consequenties voor de inwoners kunnen zijn. Keuzes die ook richting moeten geven aan door de Raad mee te geven kaders voor de jaren 2025 en verder.

Besparingsmogelijkheden ziet het college door enerzijds meer focus in beleid en uitvoering daarvan aan te brengen en anderzijds zijn er mogelijkheden om efficiënter met de middelen om te gaan. Daarbij denkt het college bijvoorbeeld aan: de kosten voor gemeenschappelijke regelingen en de kosten van maatwerk in het Sociaal Domein.

WOZ-belasting weer omhoog

Inkomsten van de gemeente kunnen verhoogd worden door de WOZ-belasting te verhogen van de burgers. Dat gaat dan om een verhoging, inclusief de stijging vanwege inflatie, van 12%, zo meldt de gemeente Rheden. Op 7 november neemt de gemeenteraad een beslissing.

Dorus Klomberg, wethouder Financiën: “Ik vind het belangrijk dat we als gemeente voorbereid zijn op dat wat gaat komen. Waar we voorheen nog konden rekenen op meer inkomsten uit het gemeentefonds bij ontwikkelingen, kunnen wij dat nu niet meer. We moeten kijken wat we zelf kunnen doen en vooral ook heldere keuzes daarin maken.

Zie ook? Gaan inwoners van Rheden meer belasting betalen?