Ellecom krijgt 100.000 euro voor verduurzaming monumenten

Ellecom viert Rheden 450 jaar. Foto: Rob de Lelij

– Het dorpje Ellecom doet mee aan een pilot van de provincie Gelderland over de verduurzaming van monumenten / cultuurhistorisch erfgoed in Ellecom. Daarvoor heeft het via de gemeente Rheden van provincie Gelderland een subsidie van 100.000 euro gekregen.

Aan de pilot, die twee jaar loopt, doen ook gemeente Bronkhorst en Lochem mee. De werkgroep ‘Ellecom Energie Neutraal’ (EEN) gaat dit project in de gemeente Rheden trekken.

Doel van de pilot ‘Maatwerk voor Monumenten’ is kennis opdoen over het verduurzamen van monumentale gebouwen. Dit vraagt namelijk om een andere aanpak dan reguliere woningen.

Het is ten behoeve van onderzoek naar de verduurzaming van monumentale en oude panden in Ellecom. EEN zal met de bewoners van betreffende panden onderzoek gaan doen en hen adviseren naar de wijze waarop deze woningen verduurzaamd kunnen gaan worden. Het is vervolgens aan de bewoners om daarna het heft in eigen handen te nemen en de verduurzaming aan te pakken.

EEN zal voor de woningen een stappenplan voor de korte en lange termijn ontwikkelen en kennis inwinnen bij het Gelders Restauratie Centrum en de Monumentenwacht. Binnenkort zullen alle belanghebbenden hierover met elkaar in gesprek gaan samen met wethouder Paul Hofman. De werkgroep EEN werkt gezamenlijk met de inwoners van Ellecom en heeft energiebesparing en gebruik van duurzame energie voor ogen.