VVD Rheden roept college op tot onafhankelijke doorrekening van begroting

VVD Rheden. Foto: VVD Rheden

– De VVD-fractie in Rheden heeft in de voorbereidende vergadering van 24 oktober opgeroepen tot een onafhankelijke doorrekening van de programmabegroting. Is het Rhedense huishoudboekje wel op orde?

Een programmabegroting moet door de hele gemeenteraad worden vastgesteld op voorstel van het college van B&W. Normaal wordt alleen bekeken of de begroting voldoet aan de begrotingsregels van de provincie maar niet of die ook realistisch is. De partij maakt zich namelijk grote zorgen over de nieuwe begroting en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Om deze reden wil de VVD nu ook verifiëren of de begroting werkelijk haalbaar is.

In een tijd waarin onze gemeente voor een grote besparingsoperatie staat, hecht de VVD-fractie er sterk aan om ervoor te zorgen dat het gemeentelijke huishoudboekje op orde is.

Onze inwoners verdienen niets minder dan een begroting die realistisch en degelijk is opgesteld,” aldus Sjir Hanssen, raadslid van de VVD in Rheden. “Wij hebben zorgen over deze begroting, we zijn bang dat volgend jaar een financieel ravijn kan worden.

Het verzoek van de VVD aan het college om de begroting te laten doorrekenen door een onafhankelijke partij is een belangrijke stap om inzicht en verantwoordelijkheid te waarborgen. Dit zal ervoor zorgen dat eventuele risico’s en tekortkomingen in de begroting tijdig door de hele gemeenteraad worden bekeken en samen met het college kunnen worden aangepakt.

VVD: “De VVD-fractie is vastbesloten om ervoor te zorgen dat de gemeente financieel gezond blijft, zodat we onze eigen uitgaven kunnen blijven bepalen. Het belang van onze gemeente staat voorop in deze kwestie. Wij hopen dat we onze oprechte zorgen de komende tijd tot meer zekerheden kunnen omzetten.