Glasvezel van Delta kost gemeenschap heel veel geld

Glasvezel van Delta kost gemeenschap heel veel geld. Foto: Martin Slijper

– In het dorp Velp heeft de aanleg van glasvezel door Delta Netwerk geleid tot herhaaldelijke gaslekken, wat de hele gemeenschap aanzienlijke overlast bezorgt. De brandweer moest al minstens 15 keer uitrukken om situaties met gaslekken veilig te stellen. Deze bijna wekelijkse incidenten roepen vragen op over de gevolgen van dergelijke gaslekken en wie uiteindelijk voor de kosten opdraait.

Gaslekken tijdens glasvezelaanleg door Delta

Bij elk gaslek rukt niet alleen de politie uit, maar ook een brandweerwagen met zes personeelsleden om ter plaatse de situatie veilig te stellen. Daarna brengt de brandweer netbeheerder Liander op de hoogte, die vervolgens het gaslek moet repareren. Vaak leidt dit tot afsluiting van de hele weg en worden bewoners in de nabije omgeving geadviseerd binnen te blijven.

Een prangende vraag blijft: wie draait op voor de kosten van de brandweerinterventies? Delta Netwerk, aannemer, belastingbetalers, de gemeente of de verzekering?

Aantal incidenten en kosten

Elke keer dat de brandweer moet uitrukken, worden vrijwillige brandweerlieden gedwongen hun dagelijkse werkzaamheden meteen te staken en met spoed naar de brandweerkazerne te gaan om daarna op locatie gezamenlijk de gaslek veilig te stellen. Sinds de aanleg van glasvezel in Velp zijn er al 15 gaslekken geweest.

De kosten van deze incidenten moeten worden gedragen door alle burgers uit de gemeente Rheden via de VGGM , aangezien noch Delta Netwerk noch de aannemer of onderaannemers hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

VGGM

De VGGM, wat staat voor Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, is een organisatie waar 15 gemeenten in Gelderland-Midden aan bijdragen, onder andere voor de inzet van de brandweer.

Ook de gemeente Rheden betaald hier jaarlijks een flinke bijdrage aan mee. In 2023 is de begrote bijdrage aan VGGM 4.494.000 euro.

Hoewel de exacte kosten van een enkel gaslek moeilijk te berekenen zijn, weten we uit het verleden dat elke interventie duizenden euro’s kan kosten, inclusief voertuigkosten, brandweerlieden, brandstof, onderhoud, afschrijving en administratieve uitgaven. In het jaar 2022 betaalde de gemeente Rheden 4.251.000 euro mee aan de VGGM en dat is dit jaar weer met bijna een kwart miljoen verhoogd.

Glasvezel Velp – Foto: Martin Slijper

Oorzaken

De gaslekken zijn ontstaan tijdens graafwerkzaamheden door werknemers, vaak arbeidsmigranten, die in opdracht van Delta Netwerk glasvezelkabels op 60 cm diepte in de grond leggen, waar ook gasleidingen liggen. Onvoorzichtig gebruik van graafmachines vergroot de kans op fouten. Hoewel werknemers toegang hebben tot Klic-meldingen met informatie over ondergrondse kabels, wijkt de werkelijkheid soms af. Voorzichtigheid is daarom geboden, maar helaas blijken werknemers hier niet altijd naar te handelen waardoor er veel (financiële) schade ontstond.

Brandweer

De eerste glasvezel in Velp werd 16 augustus 2022 gelegd in opdracht van Delta Netwerk. Binnen een uur werd de eerste gasleiding al geraakt. Toen moest de brandweer voor het eerst ter plaatse komen om het gaslek te stabiliseren waarna netbeheerder Liander werd geïnformeerd. Die moeten dan verplicht binnen een half uur starten met de reparatiewerkzaamheden, maar vaak duurt dit veel langer. In de tussentijd houdt de brandweer ter plekke verplicht de situatie onder controle.

Glasvezel in Velp – Foto: Martin Slijper

Liander rekent 2000 euro per schadegeval

De kosten bij schade aan de gasleidingen wordt bijna altijd verhaald op de veroorzaker, in Velp is dat Delta Netwerk. De gemiddelde herstelkosten door Liander door graafschade liggen volgens de woordvoerder van de netbeheerder op 2000 euro per schadegeval.

Poepen in de tuin

Dat het niet overal soepel is verlopen is duidelijk. Regelmatig had het bedrijf geen wc / dixi in de straat geregeld. En dat had gevolgen voor de bewoners. Velpenaren zagen dat werknemers van Delta dan ook stiekem achter een struik gingen poepen in de tuinen van klanten.

Ook zijn er klantgegevens kwijtgeraakt. En de glasvezelprovider gaf ook misleidende aanbiedingen die pas werden aangepast toen Studio Rheden ze hier diverse keren op wees.

En door de aanleg van glasvezel in Velp-Zuid hebben inwoners ook veel geklaagd over de straatverlichting die soms weken lang niet werkt. Delta beloofde het snel op te lossen, maar dit bleek een wassen neus. Dit leidde zelfs tot vragen tijdens de raadsvergaderingen aan het college van B&W.

Internet in juli 2024

Veel mensen wachten na hun glasvezelaansluiting in huis nog steeds op een werkende glasvezelverbinding. Het komt maar traag op gang. Velpenaren klagen veel op sociaal media over Delta. Ook zijn er mensen die veel spijt hebben dat ze zich hebben ingeschreven. Delta verwacht dat de meeste mensen vanaf juli 2024 gebruik kunnen maken van internet en tv via Delta in Velp. Maar de kans bestaat dat dit nog veel langer gaat duren.