Rheden krijgt geen tunnel, bewoners verliezen vertrouwen in de gemeente

Lentesteeg / Brinkweg Rheden. Foto: Martin Slijper

– Bewoners van Lentesteeg / Brinkweg zijn teleurgesteld in de gemeente Rheden. Tijdens een speciale informatieavond in Rhederhof heeft de gemeente Rheden zeer onverwacht op het laatste moment bekendgemaakt dat Lentsesteeg geen tunnel maar een AHOB krijgt.

Ook is duidelijk geworden dat de spoorwegovergang helemaal dicht gaat tot 1 september 2025. De gemeente Rheden hecht namelijk veel waarde aan de veiligheid. Toch heeft zich er nog nooit een zwaar of dodelijk ongeval voorgedaan, het bleef al die jaren bij enkele ‘bijna ongelukken’. Natuurlijk spelen ook de kosten mee. Als de spoorwegovergang niet voor 2024 dicht gaat kreeg prorail ook geen geld om een beveiligde spoorwegovergang te realiseren.

Het college van Rheden en ProRail hebben daarom besloten om de overweg op 22 december af te sluiten in afwachting van een beveiligde AHOB overweg eind 2025.

Een AHOB (Automatische Halve Overweg Bomen) is overigens veel goedkoper dan een tunnel en kan 2 jaar eerder worden aangelegd. En voor een AHOB is geen bestemmingsplanwijziging en geen grondverwerving nodig, wat bij een tunnel wel het geval is. Hierdoor loopt er ook geen vertraging op.

Uit een krantenartikel uit mei 2004 blijkt dat bewoners toen al graag een tunneltje wilde hebben. Want Prorail wilde toen al de overweg sluiten. Toch deed Prorail bijna 20 jaar niets aan de overweg om het beter te beveiligen wat veel bewoners nog steeds verbaasd.

20 maanden dicht

In 2023 was er plotseling veel haast bij, want alleen als de huidige NABO overweg voor 31 december 2023 werd gesloten kreeg Prorail subsidie van het rijk. Prorail en de gemeente verwachten dat de AHOB op 1 september 2025 pas weer open gaat, maar dat wordt nergens gegarandeerd. Dat betekent dat de spoorwegovergang minimaal 20 maanden helemaal dicht gaat en iedereen twee kilometer moet omrijden.

Buurtbewoners Lentsesteeg vertrouwen gemeente en Prorail niet – Foto: Martin Slijper

Wat is een AHOB?

Door de automatische halve overwegbomen (AHOB) wordt de overweg actief beveiligd door middel van lichten die gaan knipperen, bellen die gaan rinkelen en slagbomen die de weg voor het wegverkeer afsluiten als er een trein aankomt. Volgens Prorail komen de slagbomen over de gehele weg te liggen waardoor niemand meer erlangs kan lopen of fietsen.

Deze nieuwe variant, de AHOB, kwam zeer onverwacht pas ter sprake tijdens de tweede grote informatieavond half november in het restaurant van Rhederhof met wethouder Gea Hofstede en Prorail.

Bezwaar maken heeft geen zin meer, alleen een gang naar de rechter is nog mogelijk voor de bewoners. En mogelijk komt die er ook. Want diverse bewoners zijn boos en teleurgesteld. Ze denken dat ze aan het lijntje zijn gehouden. Ze zeggen geen vertrouwen meer te hebben in de gemeente.

Samen met ProRail hebben we besloten de eerder voorgestelde onderdoorgang te vervangen door een beveiligde spoorwegovergang. Het realiseren van de onderdoorgang is complex, duurt erg lang en de uitkomst is niet zeker. Daarom is de beveiligde overweg de beste oplossing is. Dit is eenvoudiger te realiseren en betekent dat de overgang korter dicht gaat“, aldus wethouder Gea Hofstede.

Natuurlijk is niet iedereen hier blij mee en ook deze keuze heeft minder wenselijke gevolgen, maar veiligheid gaat boven alles. Voor eind december dit jaar gaat de overgang dicht en op 1 september 2025 is de beveiligde overweg voor langzaam verkeer weer open.

Zienswijzen

Ook werd duidelijk dat ruim 50 mensen, die maanden geleden de moeite hebben genomen om één of meerdere zienswijzen in te dienen, niet persoonlijk een antwoord zouden krijgen. De gemeente heeft er voor gekozen om één lijst met alle reacties te publiceren met daarin alle antwoorden. De mensen die een zienswijze hebben ingediend krijgen dan alleen te horen welk nummertje op de publicatie op hun van toepassing is. Hierdoor krijgen de mensen het gevoel dat hun zienswijzen niet serieus zijn genomen. Deze antwoorden hebben ze onlangs gekregen.

Geschiedenis spoorwegovergang Lentsesteeg
Zie ook:
Buurtbewoners Lentsesteeg vertrouwen gemeente en ProRail niet
Zie ook: Buurt lijkt strijd tegen gemeente en ProRail te verliezen
Zie ook: Buurtbewoners Lentsesteeg overhandigen handtekeningen
Zie ook:
Ingezonden brief: Spoorwegovergang Lentsesteeg moet open blijven
Zie ook:
Buurtbewoners Lentsesteeg voeren actie, spooroverweg mag niet dicht
Zie ook:
Onbeveiligde spooroverweg Lentsesteeg in Rheden dicht?
Zie ook:
Onbewaakte overgang moet zo snel mogelijk dicht na ongeval
Zie ook:
Trein rijdt jongetje bijna aan: ‘Onbewaakte overweg snel sluiten’