Komen er extra woningen in het centrum van Dieren?

Hof van Theothorne. Foto: Buurtschap van Dieren

– Volgens de vereniging ‘Buurtschap van Dieren’ is het centrum van Dieren nooit afgebouwd. Met name aan de zijde van de Tellegenlaan en Lindelaan maakt het Callunaplein en omgeving volgens de leden een onprettige en niet aantrekkelijk indruk.

De aanwezige sporthal heeft een bunkerachtige aanzicht en is volgens het buurtschap sinds 1979 ’een sta in de weg, een blok aan het been van het Callunawinkelcentrum’. Een sporthal hoort thuis bij de andere sportaccommodaties. Nu de sporthal toe is aan een ingrijpende renovatie is dat een goede aanleiding nog eens goed te kijken naar de invulling van het gehele gebied.

40 appartementen

De Buurtschap van Dieren, een vereniging die al zeker meer dan 200 jaar bestaat, heeft een plan ontwikkeld om de sporthal om te vormen tot een centraal wonen project bestaande uit 40 appartementen en een parkeergarage voor 85 overdekte parkeerplaatsen.

Dominic Dirkse van het Dierense architectenbureau Dominic Dirkse Design heeft daarvoor een schets gemaakt. Met het realiseren van 40 appartementen in de sociale en vrije huursector op de plek van de sporthal wordt het centrum van Dieren sociaal versterkt.

Sporthal in Dieren – Foto: Buurtschap van Dieren

Hof van Theothorne

President-buurtmeester Albert Lentink: “Onder de werktitel “Hof van Theothorne” is de sporthal om te vormen tot een centraal wonen project met een gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke activiteiten. Het project sluit goed aan op de trend voor dit soort projecten nu er steeds meer alleenstaanden zijn en de vergrijzing verder toeneemt. Wonen met gemeenschappelijke voorzieningen gaat de vereenzaming tegen. Met de al aanwezige bibliotheek, het multifunctionele centrum de Oase en de schouwburg Theothorne en winkels op loopafstand biedt dit een unieke locatie voor een dergelijk project.

Een drietal meer van dergelijke centraal wonen projecten zijn in het centrum te creëren en voor ca.80% op grond en onroerend goed in eigendom van de gemeente Rheden. Zonder inlevering van de huidige parkeervoorzieningen van het winkelcentrum met om de hoek de gezamenlijke huisartsenpraktijk , een apotheek en een praktijk voor fysiotherapie maakt dit een unieke locatie. In de gemeenschappelijk ruimte kan ook zorgbuurthuis / locatie onder gebracht worden, waardoor de saamhorigheid in de buurt vergroot wordt.

Om het onprettige verblijfsgebied te verbeteren is het op de eerste plaats noodzakelijk dat de grote lelijke parkeerkuil opgehoogd wordt. Daarbij kunnen ook plekken worden aangepakt zoals de onaantrekkelijke toegang vanaf de hoek Tellegenlaan en Lindelaan vanuit de wijk Stenfert 1 die nu vaak als een opslag van materialen wordt gebruikt.

Het komt dan op de zelfde hoogte als het Ericaplein waardoor de huidige barrière tussen de bibliotheek, Oase en sporthal komt te vervallen. Ook het evenementen terrein, het Ericaplein, kan een kwaliteitsimpuls krijgen. Een belangrijke aanrij route vanuit Dieren NO is via het Vogelplantsoen / Lindelaan waar geen aantrekkelijke toegang van het Calluna winkelcentrum is. Hierdoor wordt de Wilhelminaweg ook met minder verkeersbewegingen ontlast.

154 woningen in het centrum van Dieren

Het Buurtschap van Dieren ziet zelfs een mogelijkheid voor het realiseren van 154 woningen in het centrum van Dieren.

Het buurtschap heeft diverse plannen bedacht om meer woningen in Dieren te realiseren. Ze denken dus aan 40 woningen op de plek van de sporthal naast het Callunawinkelcentrum.

En daarnaast hebben ze nog projecten bedacht van 36, 22 en 8 woningen. En twee gebouwen die beide 24 appartementen bevatten. Omdat de Nederlanders steeds ouder worden vindt het buurtschap het ook belangrijk dat de projecten een gemeenschappelijke ruimte krijgen als dat mogelijk is. Hierdoor zullen de mensen niet zo snel vereenzamen.

Hof van Theothorne – Foto: Buurtschap van Dieren