Brandtoren op het Rozendaalse Veld wordt gemeentelijk monument

Brandtoren Rozendaal. Foto: Martin Slijper

– De gemeente Rozendaal heeft besloten om de brandtoren op het Rozendaalse Veld aan te wijzen als gemeentelijk monument. De brandtoren is al vele jaren een markant en historisch bouwwerk dat sinds 1949 op het heidegebied staat.

De toren werd tot 1978 gebruikt door de brandweer voor het ontdekken en bestrijden van bos- en heidebranden. In 1989 dreigde de toren gesloopt te worden, maar is in 1992 gerestaureerd door de Stichting Behoud Brandtoren Rozendaalse Veld die zich inzet voor het behoud en de promotie van de toren. De brandtoren is een geliefd rustpunt voor veel wandelaars en fietsers.

De gemeente Rozendaal wil met de monumentenstatus de cultuurhistorische waarde van de brandtoren erkennen en toezien op het beschermen ervan. De toren is een symbool van de verbondenheid tussen de gemeente Rozendaal, de gemeente Rheden en de Geërfden van Velp. De Geërfden van Velp zijn een oude marke-organisatie die het Rozendaalse Veld in 1921 onder voorwaarden heeft overgedragen aan de gemeente Rheden. De gemeente Rheden is nog steeds de eigenaar van het gebied, maar de gemeente Rozendaal is het bevoegd gezag omdat het Rozendaalse Veld ligt binnen de grenzen van Rozendaal. De commissie van beheer van de Geërfden van Velp bemenst sinds kort het bestuur van de Stichting Behoud Brandtoren.

De gemeente Rozendaal kent ruim 50 gemeentelijke en rijksmonumenten, waaronder het bekende Kasteel Rosendael. De gemeente Rozendaal zet zich in voor het duurzaam behoud van het erfgoed in de gemeente en stimuleert de betrokkenheid van de inwoners en de bezoekers bij het erfgoed.

Dit is de laatste brandtoren op de Veluwe. In de jaren 60 stonden er maar liefst 21 op de Veluwe. De laatste op het Rozendaalse Veld uit 1949 dreigde in 1989 ook te verdwijnen, maar de Stichting Behoud Brandtoren Rozendaalse Veld wist dat destijds te voorkomen. Helemaal bovenin op 33,8 meter kun je bij goed weer 60 kilometer ver kijken, dus een perfecte uitkijkpost voor natuurbranden voor de regio Rheden, Arnhem en Apeldoorn. Vanaf 1978 is deze buiten gebruik. De brandtoren is te vinden op het Rozendaalse Veld op de kruising van de Brandtorenweg en de Koningsweg.