Tweestrijd in Rheden: Stichting Red Heuven en de Posbank versus gemeente

Schietbergseweg Rheden. Foto: Martin Slijper

– Stichting Red Heuven en de Posbank ging in januari in gesprek met de gemeente Rheden, maar stapte na een half uur op. De gemeente was hierdoor geschrokken en ging daarom nog een keer met de stichting in gesprek. Daarna is de Stichting Red Heuven en de Posbank weer in gesprek gegaan met de achterban om de koers voor de toekomst uit te zetten.

Speerpunt voor de stichting bij de overleggen met de gemeente is altijd geweest om de hoeveelheid verkeersbewegingen in het gebied van Landgoed Heuven en de Posbank te verminderen. Ook de recente uitkomsten van natuuronderzoek wijzen erop dat de natuur er veel slechter voor staat dan we met elkaar willen. Dat baart ons zorgen“, aldus voorzitter Dick van der Kolk van de Stichting Red Heuven en de Posbank.

De gemeente wil nu de Schietbergseweg weer een 2 –richtings verkeersweg maken. Om dit enigszins te kunnen realiseren is een andere indeling van deze weg nodig. Helaas blijkt nu dat er eerst een verkeerbesluit komt en dat de weginrichting later gerealiseerd wordt. Voor ons als stichting is dit NIET bespreekbaar. Dat hebben we al veel eerder bij de gemeente neergelegd en we hebben ook al ideeën over een betere wegindeling bij de gemeente ingediend. Helaas is hier niets mee gedaan.

Bezwaar

De stichting heeft besloten om bezwaar aan te tekenen en in beroep te gaan tegen de plannen van de gemeente. “Dit zal extra kosten van juridische bijstand en beroepskosten met zich mee brengen. Maar eigenlijk hebben we niets te verliezen want al het overleg heeft er tot nu toe niet toe geleid dat er stappen in onze richting zijn gezet.

Zie ook: Rhedenaren lopen massaal weg bij overleg met gemeente over Schietbergseweg