VVD raadslid Rob Koekkoek pleit voor behoud van autovrijheid

Rob Koekkoek Foto: VVD Rheden

RHEDEN – Tijdens de komende raadsvergadering zal worden gesproken over mobiliteitsbeleid. Rob Koekkoek van de VVD in Rheden maakt zich ernstig zorgen over de toenemende politieke druk om het gebruik van eigen auto’s tegen te gaan.

Rob Koekkoek: “Opvallend is dat hierin momenteel geen aandacht wordt besteed aan de rol van de auto in de toekomst, omdat het college van mening is dat het privégebruik van auto’s de laagste prioriteit heeft.”

Daarnaast vindt hij dat we niet moeten ontkennen dat de auto de komende jaren een noodzakelijk vervoersmiddel blijft. “Het is voor ons essentieel dat mensen de vrijheid behouden om gebruik te maken van hun auto wanneer dit nodig is, met voldoende parkeergelegenheid in de buurt van hun woningen. Tegelijkertijd moeten we hen aanmoedigen en faciliteren om duurzame alternatieven te omarmen, bijvoorbeeld door goede parkeervoorzieningen bij stations te creëren.”

Om het doel van de VVD te realiseren, zal de partij dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een amendement indienen met de titel ‘Een auto soms onontkoombaar’.

Zie ook: Inwoners van Ellecom willen een gezamenlijke deelauto