Subsidie bescherming tegen wolf uitgebreid naar heel Gelderland

Subsidie voor wolfwerende maatregelen. Foto: keyouest via Pixabay

ARNHEM – Houders van allerlei soorten weidedieren in heel Gelderland kunnen vanaf donderdag 11 april subsidie aanvragen bij de provincie voor het plaatsen van rasters die moeten beschermen tegen aanvallen van wolven. Eerder werd telkens voor deelgebieden geld beschikbaar gesteld.

Voor de nieuwe regeling is 3 miljoen euro voor de komende drie jaar beschikbaar. Per aanvraag kan maximaal 20.000 euro worden toegekend. De subsidie is geldig voor bescherming van koeien, schapen, geiten, varkens, paarden, ezels, pony’s, lama’s, alpaca’s, damherten en edelherten die buiten staan en kan ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Het plan werd eerder al aangekondigd door Gedeputeerde Staten, maar woensdag werd het tijdens een Statenvergadering goedgekeurd.

Een wolfwerend raster moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet het minimaal 1,20 meter hoog zijn en voorzien zijn van stroomdraden met een spanning van minstens 4.5 kilovolt.

Afschieten van de wolf

Aan deze subsidie voor wolfwerende maatregelen is in Gelderland ook beleid gekoppeld voor het afschieten van wolven. Als een wolf vaker dan twee keer in één week goed beschermd vee aanvalt, mag het dier worden afgeschoten. Of dat beleid juridisch door de beugel kan, valt nog te bezien. De provincie verwacht in elk geval rechtszaken.