Discussie over snelheidsverlaging op N785 in Velp

Discussie over snelheidsverlaging op N785 in Velp Foto: Martin Slijper
Discussie over snelheidsverlaging op N785 in Velp Foto: Martin Slijper

VELP – De provincie Gelderland gaat over enkele jaren de N785 in Velp anders inrichten. Daarbij gaat het om de provinciale weg tussen de rotonde Zutphensestraatweg en de rotonde Daalhuizerweg bij garage Jelsma in Rozendaal.

Het doel is de veiligheid te verbeteren en fietsers meer ruimte bieden. Maar de provincie wil het anders doen dan eerst besproken is met de Belangengroep N785 Veilig en Leefbaar. En daar zijn ze niet blij mee. Zij waarschuwen al langer voor gevaarlijke situaties langs de provinciale weg.

Op de provinciale weg N785 zitten ruim 150 uitritten van bewoners en daar fietsen dagelijks veel schoolkinderen. Volgens Stefanie van Eijden gebeuren er ook veel fietsongelukken en bijna-ongelukken. Maar als de politie niet wordt gebeld voor een fietsongeluk wordt het helaas niet geregistreerd en komt het niet in de statistieken terecht.

De provincie gaat de weg renoveren, ook buiten bebouwde kom “maar negeert nog steeds de motie van Provinciale Staten en daarmee ook het dringende advies van VVN om deze weg GOW30 (gebiedsontsluitingsweg met 30km/h) te maken.”

Belangengroep waarschuwt voor gevaarlijke situaties

De belangengroep N785 Veilig en Leefbaar is blij dat de provincie het wegprofiel veiliger wil maken. Maar ze vinden het heel jammer dat ze de snelheid niet aanpassen van 50 naar 30 km per uur, ondanks het dringende advies van VVN die deze weg ook heeft onderzocht.

Ze denken dat “GOW30 bij uitstek noodzakelijk, realistisch en ook haalbaar is op de N785. En dat hoeft niet meer te kosten dan borden voor 30 km plus het terugdraaien van 1 of 2 wegbezuinigde kleine plateaus. Een fractie van de totale kosten voor de N785.

Het college van de gemeente Rheden moet nu op verzoek van een minimale meerderheid van de raadsleden met de provincie in gesprek over de provinciale weg N785 om het standpunt van de gemeente kenbaar te maken. De gemeenteraad wil uiterlijk 1 oktober de uitkomsten van het proces met de provincie weten.

Discussie over snelheidsverlaging op N785 in Velp – Foto: Martin Slijper