Gemeente wil snelle fietsroute door Hoofdstraat in Velp

Foto: Kasper Siebrands

DE STEEG – De gemeenteraad heeft op dinsdagavond besloten het voorstel van het college unaniem overgenomen. Rheden wil heel graag snelle fietsroute door de Hoofdstraat van Velp, een straat die ook in de top 10 van de gevaarlijkste wegen van de provincie Gelderland staat.

De raad heeft meegegeven dat het gebruik van de fiets gestimuleerd moet worden. Volgens de gemeente is dat goed voor gezondheid, milieu, mobiliteit en bereikbaarheid. Bij een herinrichting van het centrum van Velp (Hoofdstraat) heeft de raad meegegeven deze in participatie met bewoners, zoveel mogelijk geschikt te maken voor de fietser en dat de veiligheid daar aanzienlijk moet worden verbeterd.

De uitgangspunten voor de herinrichting zijn o.a. het bevorderen van het fietsgenot, een goede inrichting en de leefbaarheid verbeteren.

Besluit
De raad heeft dinsdag besloten dat op basis van de QuickScan Snelle FietsRoute tracékeuze Velp en de uitgevoerde omgevingsanalyse wordt gekozen voor de bestaande rijroute door Velp (Hoofdstraat).

En daarnaast moet voor het tracégedeelte Velp – Dieren, gezamenlijk met bewoners worden bekeken of verbreding van de weg mogelijk is. Afhankelijk van dat resultaat wordt voor dit tracédeel al dan niet voldaan aan de kwaliteitseisen van een Snelle FietsRoute.

Samenwerking provincie
De provincie Gelderland heeft al op 30 maart aangegeven een ‘pas op de plaats’ te maken voor het project Snelle FietsRoute Arnhem – Dieren. De provincie gaat de consequenties in beeld brengen en wat dit raadsbesluit betekent voor het project Snelle FietsRoute. De resultaten worden voor de zomer verwacht.

In een overleg tussen de Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, Gemeente Rheden en de Fietsersbond wordt hier een besluit over genomen. Daarna worden het college, de gemeenteraad en onze bewoners hierover geïnformeerd.