Kadernota Rheden aangenomen

Kadernota Rheden aangenomen Foto: Pixabay

DE STEEG – De gemeenteraad van Rheden heeft de kadernota, het beleidsstuk dat de gemeente gebruikt om de begroting voor de komende jaren te maken, aangenomen. Alleen de fractie van GroenLinks stemde tegen.

Twee weken geleden leverde de kadernota nog een flinke discussie op in de gemeenteraad. Stukken waren te laat geleverd, waardoor fracties zich slecht voor konden bereiden. Wethouder van Financiën Dorus Klomberg ging toen diep door het stof vanwege het te laat leveren van de stukken. Inhoudelijk waren er vragen of het college van burgemeester en wethouders wel realistisch begroot omdat er de laatste jaren alleen bij de begroting overschotten zijn.

Het water staat Rheden bijna aan de lippen omdat de kosten voor de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning veel hoger uitvallen dan gedacht. Sinds enkele jaren voeren gemeenten deze taken uit, maar daarvoor kregen ze te weinig geld van het Rijk. Daardoor is er veel geld uit de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente, gehaald. Inmiddels is er extra geld toegezegd, waardoor de financiële situatie iets beter wordt.

Risicovolle posten apart
Toch is de gemeenteraad nog niet al te positief. Er zijn de komende jaren nog veranderingen waarvan onduidelijk is wat ze gaan kosten. Een voorbeeld hiervan is hoe lang de coronapandemie nog financieel doorwerkt. De raad heeft het college daarom via een motie de opdracht gegeven om risicovolle posten apart op te nemen in de begroting. Zo is duidelijk waar het om gaat en welke maatregelen genomen zijn om tegenvallers te voorkomen.

Door: Mediapartner Studio Rheden