Inwoners van Rheden gaan miljoenen meer betalen voor rioolheffing

Riolering. Foto: Mr. Pixabay

– Het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van gemeente Rheden, moet de komende jaren minimaal 34 miljoen euro uittrekken voor rioolvervanging. Ook de nieuwe of al geplande klimaatmaatregelen moeten sneller worden uitgevoerd.

Dit en meer staat in het ‘Watertakenplan Olburgen 2023-2027’ waarover de gemeenteraad op 20 december een besluit wil nemen. Het huidige watertakenplan loopt namelijk eind dit jaar af.

Gemeenten en waterschappen zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor het afvalwater (riolering en zuivering), het regenwater, grondwater en een deel van het oppervlaktewater. Met dit nieuwe rioleringsplan is de gemeente Rheden daarnaast ook voorbereid op het klimaat dat verandert. Maar hierdoor lopen de kosten wel minimaal 15 miljoen hoger op. En daardoor kunnen langere perioden van droogte en hitte en/of wateroverlast door extreme regenval beter opgevangen worden.

Veilige leefomgeving

Wethouder Dorus Klomberg: “De komende jaren zullen we meer moeten investeren in de vernieuwing van ons rioolstelsel en maatregelen moeten nemen om de gevolgen van de klimaatverandering goed op te kunnen vangen. Dat is nodig om ook in de toekomst verzekerd te zijn van een veilig en goed functionerend rioleringssysteem en een gezonde en veilige leefomgeving. Maar dat kost natuurlijk wel geld en zorgt voor een stijging van de rioolheffing vanaf 2024.”

In 2023 blijft de rioolheffing gelijk ten opzichte van 2022. Daarna stijgt de rioolheffing. De stijging van de rioolheffing is echter niet alleen het gevolg van de klimaatmaatregelen, maar ook van alle hogere kosten voor grondstoffen, lonen en energie zoals dat overal gebeurt. Vanaf 2024 stijgt de gemeentelijke rioolheffing naar verwachting met 5,66% per jaar.

Wat gaat het kosten

In 2022 betaald de eigenaar 70,89 en het gemiddeld verbruik komt op 126,50 voor rioolheffing. Dat komt dan neer op 197,39. Dat wordt in 2023 niet verhoogd. Maar in 2024 gaat we wel meer betalen. Dan wordt de 197,39 met 11.17 (5,66%) verhoogd naar 208.56 euro per jaar. Maar dat is nog niet helemaal zeker, volgens een persvoorlichter van de gemeente wordt het waarschijnlijk 217,00 euro, omdat het kostendekkend moet zijn.

De riolering is en wordt nu al op diverse bekende plekken in gemeente vervangen, zoals op de Zuider Parallelweg in Velp. Waarschijnlijk wordt de komende jaren maar liefst 4 km riool vervangen, zo meldt de gemeente. Om dit te bekostigen zal bij de huidige prijzen minimaal 34 miljoen euro nodig zijn. Maar dit zou dus nog veel hoger kunnen worden.

Voor mensen met een laag inkomen is kwijtschelding mogelijk voor mensen die minder dan 1650 verdienen. Hoeveel inkomen je precies mag hebben, is afhankelijk van de situatie.