Onbeveiligde spooroverweg Lentsesteeg in Rheden dicht?

Lentsesteeg Rheden. Foto: Martin Slijper

– Tussen de Brinkweg en de Lentsesteeg in Rheden ligt al tientallen jaren een onbeveiligde spooroverweg. Hier kunnen alleen wandelaars (en lopend met fiets) gebruik maken van de overgang. Om deze weggebruikers te beschermen en de veiligheid voor het wegverkeer en treinverkeer te garanderen wil gemeente Rheden de overweg voor een bepaalde tijd sluiten.

Dagelijks rijden er acht passagierstreinen per uur en ongeveer 10 goederentreinen per dag langs deze onbeveiligde spooroverweg met een gemiddelde snelheid van 125km/u.

“De tijdelijke afsluiting voor langzaam verkeer is enerzijds nodig, omdat er zich op deze onbeveiligde overweg ook recent nog (bijna-)ongevallen hebben voorgedaan en de gevaarzetting erg groot is”, zo meldt de gemeente. “Anderzijds wordt er bij deze spooroverweg de komende jaren juist gewerkt aan de aanleg van een spoortunnel voor langzaam verkeer.”

De gemeente wil de onbeveiligde overweg uiterlijk per 31 december 2023 sluiten. De gemeente verwacht dat er pas in 2026 met de aanleg van de tunnel wordt gestart. Bewoners, die ook niet van te voren zijn geïnformeerd, begrijpen niet waarom er ineens zoveel spoed is om de overweg te sluiten voor iedereen.

Volgens bewoners uit de buurt zijn er de afgelopen 30 jaar slecht drie bijna-ongelukken geweest, waarvan de laatste in januari. Is het incident van januari de reden waar een jongetje met zijn fiets zelf niet goed uit keek? Of moet de overgang gesloten worden omdat er meer goederentreinen gaan rijden? Of speelt er nog iets anders?

Rheden: “Dit ontwerp-verkeersbesluit is van kracht tot het moment dat de door ProRail aan te leggen spoortunnel, als onderdeel van de openbare weg, in gebruik is genomen.”

Is een tunnel wel de beste optie?

Maar of er een tunnel moet en kan komen is de vraag. Met de bewoners, die daarvoor hun land moeten afstaan, is de laatste jaren niet gesproken. Bewoners vragen zich ook af of een tunnel wel de beste optie is, ze hebben zelf ook nog ideeën.

Lentsesteeg Rheden – Foto: Studio Rheden

Vier jaar geen spooroverweg

Mochten er procedures worden gestart waardoor dit proces wordt uitgesteld en door “onvoorziene en/of externe factoren de aanleg van de ondertunneling geen navolging krijgt”, dan wordt de spooroverweg weer opengesteld per 31 december 2027, zo meldt de gemeente in haar plannen.

En dat is zeer opmerkelijk aangezien dat zou kunnen betekenen dat buurtbewoners en alle mensen die daar dagelijks langs komen vier jaar lang geen gebruik kunnen maken van de overweg.

Ze moeten dan precies 2km omlopen in 25 minuten via de Arnhemsestraatweg en de Oranjeweg. Het ontwerp-verkeersbesluit is na te lezen op de website Officielebekendmakingen.nl. (zaaknummer 861393)

Zie ook: Trein rijdt jongetje bijna aan: ‘Onbewaakte overweg snel sluiten’