Buurtbewoners Lentsesteeg vertrouwen gemeente en ProRail niet

Buurtbewoners Lentsesteeg vertrouwen gemeente en Prorail niet. Foto: Martin Slijper

– Rheden en ProRail willen de overweg aan de Lentsesteeg en de Overweg liefst meteen sluiten. Maar alle bewoners willen het openhouden tot ze beginnen met de bouw van de tunnel in 2026. Rheden en de bewoners lijken recht tegenover elkaar te staan.

Spoedvergadering

Dat is de uitkomst van een inderhaast belegde vergadering met de bewoners uit de buurt. De omwonenden kregen namelijk afgelopen vrijdagavond een persoonlijke brief van wethouder Gea Hofstede dat er maandagavond een bijeenkomst zou zijn in De Roskam waar op dit moment Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen.

Met 35 mensen in een klein zaaltje werd met omwonenden gediscussieerd over de spoorwegovergang Lentsesteeg in het buurtschap Worth-Rheden. Buurtbewoners zijn bang dat de overweg en vluchtroute voortijdig dicht moet want dan moeten ze jaren lang kilometers omrijden.

Tekst gaat verder onder de foto

Buurtbewoners Lentsesteeg vertrouwen gemeente en Prorail niet – Foto: Martin Slijper

Tunnel van 3 miljoen

De gemeente en ProRail hebben veel haast met het afsluiten van de doorgaande route. Als de spoorwegovergang uiterlijk eind dit jaar dicht is krijgt ProRail namelijk 3 miljoen euro om een tunnel te bouwen. Maar wanneer de spoorwegovergang in januari 2024 nog open is vervalt de subsidie. Dus ProRail en gemeente Rheden hebben haast om de spoorwegovergang zo snel mogelijk te sluiten, wat er ook gebeurd!

Per 31 december 2027 weer open

Wanneer men kan starten met de bouw van een tunnel is erg onduidelijk, dit zou ergens in 2025 of 2026 zijn, maar eerst moet prorail bijvoorbeeld nog in gesprek met bewoners voor het verwerven van de grond, bestemmingsplannen moeten worden aangepast en ProRail moet nog opzoek naar een aannemer.

Mocht de tunnel eind 2027 niet af zijn, dan wordt de spoorwegovergang weer opengesteld volgens de gemeente. Prorail wil dit niet. De buurt denkt dan ook ’DICHT is BLIJFT DICHT’.

Schijnveiligheid

Maar veiligheid is ook zeer belangrijk volgens ProRail en een reden om de overweg snel te sluiten. Maar omwonenden denken daar toch anders over. Een bewoner vertelt dat hij er al 49 jaar woont. In die tijd waren er slechts 3 (bijna) ongelukken. Een tweede bewoner vertelt dat er 23 jaar geleden ook een keer iemand met een ziekenwagen naar het ziekenhuis is vervoerd.

ProRail start nieuw onderzoek

Bewoners hebben bij het spoedoverleg ook een nieuwe oplossing aangedragen. De hekjes bij de overweg moeten iets groter worden, zodat fietsers ook verplicht zijn om af te stappen en ze lopend het spoor over moeten. ProRail heeft belooft dit snel te gaan onderzoeken, want veiligheid staat bovenaan voor het bedrijf.

Doordat de fietsers niet afstappen ontstaan er gevaarlijke situaties, bewoners hebben Gea Hofstede dan ook verzocht om handhavend op te treden tegen deze fietsers.

Tekst gaat verder onder de foto

Buurtbewoners Lentsesteeg vertrouwen gemeente en Prorail niet – Foto: Martin Slijper

50 zienswijzen

Buurtbewoners hebben het idee dat de gemeente Rheden niet luistert naar haar inwoners. Daarom hebben 50 omwonenden zienswijzen ingediend tegen de sluiting van de overweg, die tevens erg populair is bij fietsers en voetgangers, ook al is het geen fietspad. De gemeente is nog druk bezig om deze bezwaren allemaal schriftelijk te beantwoorden.

Omdat er geen vertrouwen is bij de bewoners hebben ze een maand geleden bijna 600 handtekeningen overhandigd aan de gemeente Rheden.

De gemeente moet nog een besluit nemen, maar bewoners denken dat Gea Hofstede al een besluit heeft genomen. De overweg aan de Lentsesteeg moet dicht voor 1 januari 2024. Want anders loopt ProRail geld mis om de tunnel te bouwen. En als er geen geld is komt er ook geen tunnel.

Beveiligde spoorwegovergang

Toch is niet iedereen voor een tunnel in de Rhedense politiek. Gemeenteraadsleden Willem Heesen (PvdA) en Ties Kuijpers (D66) vinden een beveiligde spoorwegovergang (AHOB ) met slagbomen met bellen en knipperlichten ook een goede oplossing. Het is twee miljoen euro goedkoper en kan veel sneller worden aangelegd, zo schreef de Gelderlander eerder. Daarvoor is geen bestemmingsplanwijziging en grondverwerving nodig. Volgens ProRail is dat geen optie, want er zijn al kosten gemaakt voor het uitwerken van de plannen voor een tunnel en dit brengt weer nieuwe kosten met zich mee.

Geschiedenis spoorwegovergang Lentsesteeg
Zie ook:
Buurt lijkt strijd tegen gemeente en ProRail te verliezen
Zie ook: Buurtbewoners Lentsesteeg overhandigen handtekeningen
Zie ook:
Ingezonden brief: Spoorwegovergang Lentsesteeg moet open blijven
Zie ook:
Buurtbewoners Lentsesteeg voeren actie, spooroverweg mag niet dicht
Zie ook:
Onbeveiligde spooroverweg Lentsesteeg in Rheden dicht?
Zie ook:
Onbewaakte overgang moet zo snel mogelijk dicht na ongeval
Zie ook:
Trein rijdt jongetje bijna aan: ‘Onbewaakte overweg snel sluiten’

Buurtbewoners Lentsesteeg vertrouwen gemeente en Prorail niet – Foto: Martin Slijper