Gemeente helpt ondernemersvereniging in Rheden

Groenestraat Rheden. Foto: Martin Slijper

– Rob Neijenhuis, voorzitter BIZ-vereniging Centrum Rheden, en wethouder Ronald ter Hoeven hebben een overeenkomst ondertekend voor de verlenging van de BIZ.

Doel van de ondernemersvereniging is te komen tot een goed functionerend en aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van Rheden. De BIZ- vereniging zorgt ervoor dat alle ondernemers financieel bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het gebied. Hierbij gaat om zaken die niet door de gemeente worden uitgevoerd. Voorwaarde is wel dat een meerderheid van de ondernemers hiermee instemt na een draagvlakmeting.

Het geld wordt uitgegeven aan zaken waarvan het gehele winkelgebied profiteert, zoals sfeerverlichting, veiligheid, openbare ruimte en evenementen. Doen we niets, dan is het een almaar kleiner wordende groep ondernemers die steeds meer moet opbrengen om de kwaliteit van het winkelgebied op peil te houden. Het is dus een goede zaak dat het bestuur van de BIZ-vereniging Centrum Rheden wil doorgaan met de BIZ“, zegt wethouder Ronald ter Hoeven.

Draagvlakmeting

Nadat de gemeenteraad de uitvoeringsovereenkomst formeel heeft goedgekeurd houdt de gemeente Rheden een verplichte draagvlakmeting onder alle 49 ondernemers in november / december. Hierbij moet minimaal 50 procent van de stemmen van alle ondernemers binnenkomen en daarvan moet ook minimaal tweederde akkoord zijn met de BIZ. Dit zijn wettelijke draagvlakeisen. Alleen bij voldoende steun gaat de gemeente over tot heffing van de BIZ vanaf 1 januari 2024.

Elke ondernemer rond de Groenestraat (Oranjeweg, Dorpsstraat, Schoolweg, Schoolstraat, Veerweg en Mr. B.v. Leeuwenplein) in Rheden is dan verplicht 300 euro per jaar te betalen. Wanneer een ondernemer niet wil meebetalen zal de gemeente dit betalen.

Gemeente helpt ondernemersvereniging in Rheden – Foto: Rheden

Rob Neijenhuis, voorzitter van de BIZ-vereniging Centrum Rheden: “Wij vinden dat wij als BIZ-club in Rheden een belangrijke functie hebben in het bevorderen van de leefbaarheid van ons dorp. Als het niet leefbaar is in het dorp, hebben wij daar als ondernemers ook niks aan. Daarom zoeken wij nadrukkelijk de verbinding met de dorpsbewoners en de verenigingen. Samen moeten we ervoor zorgen dat we ons dorp en ons winkelgebied aantrekkelijk houden.” Wethouder Ronald ter Hoeven is ook voorstander om het winkelgebied in het centrum van Rheden nog aantrekkelijker te maken: “Ik juich een verlenging van BIZ van harte toe.