Emmers en potten in kerk tijdens allerlaatste missen

Het dak van de kerk in Doesburg is lek. Foto: Omroep Gelderland

– De katholieke kerk in Doesburg is deze zondag aan de eredienst onttrokken. Dat wil zeggen dat er vanaf nu geen volledige kerkdiensten meer worden gehouden. Wel blijft er ruimte voor uitvaarten en vieringen zonder eucharistie, dus zonder het uitreiken van de hostie zoals dat in de katholieke kerk gebeurt.

Hiervoor is zondag tijdens de speciale kerkdienst de zogeheten monstrans naar buiten gedragen. In deze standaard wordt tijdens een katholieke dienst altijd de hostie geplaatst.

Pastoor Than Ta nam de monstrans na afloop van de laatste, echte mis mee naar Zevenaar. De katholieke kerk daar is op termijn nog de enige kerk van de katholieke parochie Liemers die dan nog een officiële kerk is. Dan zijn twaalf van de in totaal dertien kerken in deze parochie uit de eredienst onttrokken.

Lek dak

Een deel van de kerken heeft al een nieuwe bestemming. Zo zit in de voormalige kerk van Herwen nu een wijnhuis en is de kerk van Loo een dorpshuis geworden. Ook het gebouw in Doesburg is te koop. Wat ermee gaat gebeuren is nog maar de vraag. Een eventuele koper die het wil opknappen, zal in ieder geval het lekke dak moeten repareren. Tijdens de laatste kerstmis op 24 december stonden er door de kerk heen zeker twintig emmers en potten om hemelwater op te vangen.

Tot het gebouw is verkocht blijven er elke twee weken nog wel vieringen, georganiseerd door een voorganger. Dat hebben de voorgangers en alle betrokken parochianen in goed overleg met elkaar besloten.