Sluiting bedrijfspand na drugsvondst: wat zijn de gevolgen?

Drugspand De Beemd Velp. Foto: Martin Slijper

– De burgemeester heeft eind 2022 een bedrijfspand op De Beemd in Velp voor drie maanden gesloten omdat daar zowel softdrugs als harddrugs werden aangetroffen. Maar wat waren de gevolgen voor dit bedrijf?

Uit onderzoek van onder andere de gemeente, politie, Riec en de belastingdienst blijkt nu dat bij die reguliere controle door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (Odra) ook lachgascilinders en een geldtelmachine werden aangetroffen.

Voor het vullen van deze cilinders is een vergunning nodig, die er niet bleek te zijn. Opgeteld bij de aangetroffen geldmachine en het vermoeden van nog meer milieuovertredingen, was dat reden genoeg om een breed onderzoek te starten via het RIEC.

Zie ook: Burgemeester sluit drugspand op bedrijventerrein De Beemd

Lachgasflessen

Het niet naleven van regels voor vullen, vervoer en opslag van lachgasflessen is strafbaar en valt onder de Wet Economische Delicten. Voor deze overtreding heeft het bedrijf, door middel van meerdere lasten onder dwangsom, in totaal 20.000 euro moeten betalen.

400.000 euro belasting

Verder onderzoek door de belastingdienst bracht aan het licht dat de administratie van het bedrijf niet overeenkwam met de geschatte omzet. Als gevolg hiervan moest de eigenaar maar liefst 400.000 euro aan belastingen terugbetalen. De verantwoordelijke van het bedrijf werd aansprakelijk gesteld voor deze verschuldigde belasting.

Meld Misdaad Anoniem

Het bedrijf zelf is inmiddels niet meer operationeel. Deze zaak benadrukt het belang van nauwlettend toezicht en de noodzaak om verdachte activiteiten te melden, wat ook mogelijk is via Meld Misdaad Anoniem op het telefoonnummer 0800 7000.

Drugspand De Beemd Velp – Foto: Martin Slijper

Zie ook: Preventieve controle op bedrijventerrein De Beemd