Buurtbewoners van Groot Nyvendaal krijgen geen gehoor bij gemeente

Groot Nyvendaal Velp Foto: Martin Slijper
Groot Nyvendaal Velp Foto: Martin Slijper

VELP – Op de hoek van de Rozendaalselaan / Ringallee aan de rand van Velp staat sinds ruim 2 jaar een oud vervallen pand leeg. Er zijn plannen om op deze locatie een appartementencomplex te bouwen met 9 (dure) appartementen. Op het bouwhek prijkt sinds kort een spandoek met de tekst “Door één bezwaar nog geen appartement klaar!”.

Een buurtbewoner geeft tegen Studio Rheden aan dat deze stelling wel heel kort door de bocht is. Want in de praktijk is er wel één bezwaar, maar wel namens alle directe buren. En dat bezwaar richt zich vooral op de besluitvorming binnen de gemeente. De gemeente Rheden kan volgens de buurtbewoner namelijk niet inzichtelijk maken op welke wijze de belangen van de omwonenden zijn meegewogen bij de besluitvorming.

In het besluit voor de omgevingsvergunning (bouwvergunning) wordt slechts gemeld dat “(…) wij tevens de belangen van de betrokkenen in de omliggende omgeving in ogenschouw hebben genomen. Realiseren van het project levert geen onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van de naaste omwonenden op.”.

Groot Nyvendaal Velp – Foto: Martin Slijper

Bewoners voelen zich niet gehoord

Op welke wijze de gemeente tot dit standpunt is gekomen en welke criteria daarvoor zijn gehanteerd wordt verder niet onderbouwd of toegelicht volgens de buurtbewoner. En dat terwijl de beoogde nieuwbouw grote consequenties heeft voor onder meer privacy, lichtinval en uitzicht van de omwonenden.

Volgens de buurtbewoners kijken de nieuwe bewoners van ‘Groot Nyvendaal Velp’ straks vanuit twee woonkamers en een dakterras in de achtertuin van mensen die er nu al wonen.

Ook de avondzon in de huidige woningen gaat verloren en het groene karakter van de wijk wordt aangetast. Kortom, het pand is te groot voor het perceel volgens de buurtbewoners.

Velp krijgt 9 luxe appartementen – Foto: Groot Nyvendaal

Gemeente neemt omgevingsparticipatie niet serieus

De buren van het project vertellen dat ze al zeker 2½ jaar proberen met de projectontwikkelaar en gemeente in gesprek te komen om hun belangen op de agenda te krijgen, maar dat is een uitermate stroef proces.

Ze vinden het bijzonder dat de projectontwikkelaar als belanghebbende partij al 2 jaar met de gemeente om tafel zit, maar de omwonenden (eveneens direct belanghebbenden) pas na een zeer kritische brandbrief aan de wethouder een keer aan tafel komen. Helaas was de boodschap van de gemeente dat zij geen invloed op het bouwplan hebben en alleen het ingediende bouwplan beoordelen.

Dat was volgens de bewoners wel een heel beperkte opvatting van de gemeentelijke taken, want juist de gemeente dient ook het algemeen belang van een goede stedenbouwkundige ontwikkeling te borgen. Ook mogen de inwoners van de gemeente verwachten dat de gemeente de belangen van omwonenden zorgvuldig en goed onderbouwd afweegt in de besluitvorming.

Volgens de huidige bewoners “is het interessant dat het voorliggende bouwplan alleen met de nodige creativiteit binnen het geldende ruimtelijk beleid past. Ook de projectontwikkelaar houdt na één verkennend gesprekje (met zijn adviseur) de boot af. Dat is in het licht van de Omgevingswet die per 1 januari 2024 van kracht wordt toch wel een gotspe. In de nieuwe Omgevingswet is omgevingsparticipatie ongeveer de belangrijkste kernwaarde!”

Groot Nyvendaal Velp – Foto: Studio Rheden

Ga in gesprek

De juiste quote op het spandoek zou volgens de bewoners moeten zijn “Ga met omwonenden in gesprek, dan is er aan draagvlak geen gebrek!”. Kortom, de omwonenden willen als belanghebbenden gehoord worden. Ze zijn niet tegen nieuwbouw op deze locatie, maar wel tegen een bouwplan dat op geen enkele wijze rekening houdt met hun privacy, lichtinval, uitzicht etc. Met enkele aanpassingen in het bouwplan kan er een voor alle partijen acceptabel plan tot stand komen!

Daarom duurt het allemaal zo lang en rest het de omwonenden niets anders dan een gang naar de Raad van State.

Meer weten, kijk ook hier

Zie ook: ‘We blijven tegen een oud vervallen pand aankijken. Komt Nyvendaal ooit?’
Zie ook: Overlast door zwervers in Velp
Zie ook: Velp krijgt 9 luxe appartementen van 700.000 tot 1 miljoen euro
Zie ook: Woningen Groot Nyvendaal Velp nog steeds niet verkocht
Zie ook: Buurtbewoners van Groot Nyvendaal krijgen geen gehoor bij gemeente
Zie ook: Miljoenencomplex in Velp opnieuw in de verkoop
Zie ook: Nog steeds weinig interesse in miljoenencomplex Nyvendaal